Jászjákóhalma

2018. October 08. Monday - 14:48:18

A hűvösebb idő beköszöntével egyre többen használják nagyobb terhelés mellett a tüzelő-, fűtőberendezéseket. Számos családi háznál találhatók szilárd tüzelőanyaggal működő kazánok, valamint kályhák. Nem mindegy azonban, hogy ezekben mit égetünk el.

A katasztrófavédelem arra kéri az állampolgárokat, hogy csak olyan tüzelőanyaggal gyújtsanak be, amelyeket a berendezés gyártója ajánl, attól ne térjenek el. Bevett gyakorlat sajnos számos háztartásnál, hogy a lakók szemetet - gumi és műanyag hulladékot, kőolajszármazékokkal szennyezett rongyot, illetve lakkozott, festett fát - égetnek el a kazánokban, hiszen így megszabadulnak a feleslegessé vált szeméttől, ráadásul hőt termelnek vele.

Ez a magatartás azonban számos veszélyt rejt magában. A hulladék kazánokban, kályhákban történő elégetésével nem csak káros anyagok kerülnek a légkörbe, hanem felgyorsul a kémények belsejében a kátrány- és koromlerakódás. A füstelvezető keresztmetszetének csökkenésével megnő annak belső hőmérséklete a fűtés során, amely végső soron kémény- és lakástüzet, valamint szén-monoxid visszaáramlást is eredményezhet. Fontos erre felhívni a figyelmet, hiszen minden ötödik lakástűz a kéményből indul ki! A szakemberek szerint a legjobb olyan fával tüzelni, amely hasábokra vágva, szellős helyiségben szárad minimum egy, de inkább két évig. A szárítással nem csak a fa fűtőértéke növekszik, hanem a károsanyag-kibocsátása is csökken. Ha valaki csak két hétig fűt háztartási hulladékkal, akkor annyi kátrány rakódik a kémény falára, mint normál fűtőanyag esetén a teljes fűtési szezonban.

Téli időszakban megnő a szén-monoxid mérgezés kialakulásának veszélye. Ez akkor jön létre, amikor egy nyílt égésterű fűtőberendezés elhasználja a helyiség levegőjét és nem biztosított az oxigén utánpótlása. A problémák megelőzhetők, ha a jól szigetelő nyílászárókra résszellőzőt szerelnek, illetve a biztonságérzet növelhető egy szén-monoxid érzékelő beszerzésével is. Fontos, hogy jó minőségű eszközt vásároljanak, hiszen egy nem megfelelő érzékelő hamis biztonságérzetet kelthet, és nem is biztos, hogy időben jelzi a veszélyt. A jó minőségű szén-monoxid érzékelők listája megtalálható a katasztrófavédelem honlapján, mint ahogy azoké is, amelyek megbuktak az ellenőrzéseken.

A problémák megelőzhetők, ha a tulajdonosok évente legalább egyszer, szakértővel ellenőriztetik a fűtőberendezéseket és a kéményeket, hiszen a szennyeződések rontják a berendezés hatékonyságát és növelik a balesetveszélyt. A családi házakhoz a lakosságnak kell megrendelnie az ingyenes kéményellenőrzést és -tisztítást. Ehhez telefonon a 1818-as számot tárcsázva, majd a 9-es és az 1-es gombot megnyomva lehet időpontot foglalni, de mindez interneten is megtehető a http://kemenysepres.katasztrofavedelem.hu/ugyfelszolgalat oldalon."

 

2018. October 02. Tuesday - 15:13:07

02

2018. September 27. Thursday - 17:33:48

27

2018. September 27. Thursday - 17:31:58

27

2018. September 25. Tuesday - 07:33:41

20

2018. September 24. Monday - 21:27:03
25
2018. September 18. Tuesday - 16:07:15
2018. September 14. Friday - 16:46:52

12

2018. September 12. Wednesday - 15:56:37

11 1

2018. September 12. Wednesday - 15:15:39

Jászjákóhalma Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (továbbiakban Kjt.) 20/A.§-a alapján pályázatot hirdet a

 

Községi Könyvtár

 

könyvtáros munkakör

 

betöltésére.

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

 

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

 

A munkavégzés helye: Községi Könyvtár 5121 Jászjákóhalma, Bajcsy-Zs. u. 7.

 

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: a könyvtár ügyvitelével kapcsolatos feladatok ellátása; könyvtári és önkormányzati rendezvények lebonyolítása, szervezése; a helyi kulturális értékű gyűjtemények (hely-és ipartörténeti gyűjtemények, Laki Ida Képtár) gondozása, illetve a Jákóhalmi Polgár című helyi lap kiadói feladatainak ellátása.

 

Illetmény, juttatások: a Kjt. szerinti illetmény.

 

Pályázati feltételek:

 • főiskolai szintű szakirányú szakképzettség VAGY főiskolai szintű végzettség és a munkakör betöltéséhez szükséges szakképzésben szerzett középszintű (könyvtáros) szakképesítés;
 • magyar állampolgárság,
 • büntetlen előélet,
 • nem áll nyilvános könyvtárban végezhető tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt,
 • cselekvőképesség.

 

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • hasonló munkakörben eltöltött legalább 1-3 év szakmai tapasztalat.

 

A pályázathoz csatolni kell:

 • három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
 • végzettséget igazoló okiratok másolatát,
 • géppel írott részletes szakmai önéletrajzot eddigi munkaköreinek, tevékenységeinek leírásával,
 • nyilatkozatot arról, hogy a pályázó a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,
 • nyilatkozatot arról, hogy a pályázó a pályázat elbírálását nyílt vagy zárt ülésen kéri-e.

 

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. október 15.

 

 

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásnak módja, rendje:

 

A pályázókat a Képviselő-testület Kulturális, Oktatási, Sport, Ifjúsági, Szociális és Egészségügyi Bizottsága hallgatja meg. A megbízásról a Képviselő-testület dönt. A pályázat kiírója fenntartja magának azt a jogot, hogy az eljárás bármely szakaszában a pályázatot eredménytelenné nyilvánítsa.

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. október 31.

 

Az állás betölthető: a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető, 3 hónapos próbaidő kikötésével.

 

A pályázati kiírás közzétételének helye, ideje: Nemzeti Közigazgatási Intézet internetes oldala; www.jaszjakohalma.hu; az Önkormányzat hirdetőtáblája.

 

A pályázatokat Jászjákóhalma Község Önkormányzata címére (5121 Jászjákóhalma, Fő út 27.) személyesen vagy postai kézbesítés útján kell benyújtani, zárt borítékban „Pályázat könyvtáros munkakörre” megjelöléssel.

 

További felvilágosítás Terjéki Tünde polgármestertől kérhető az 57/538-200 vagy a 20/396-2211 telefonszámon.

 

 

Határidő: 2018. október 31.

Felelős: Terjéki Tünde polgármester