Jászjákóhalma

2017. november 22. szerda - 20:14:51

2017. november 17. péntek - 16:21:25

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Szociális és Gyámügyi Osztálya 2017. november 27-30. napja között – a 25/2003. (V.13.) ESZCSM rendelet szerint – hivatásos gondnokképzést szervez (száma: 00752-2012).

 

A képzés célja: Megfelelő ismereteket nyújtson a cselekvőképességükben részlegesen korlátozott, a cselekvőképességükben teljesen korlátozott személyek személyi – és vagyoni jogai érdekvédelmének ellátásához, valamint a cselekvőképesség korlátozásának elkerülése érdekében elvégzendő feladatokhoz.

 

A képzésre jelentkezés határideje: 2017. november 23.

 

A képzésre csak írásban a mellékelt formanyomtatvány kitöltésével lehet jelentkezni a: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Szociális és Gyámügyi Osztály 5000 Szolnok, Ady Endre u. 35-37. Pf.: 226. címen vagy személyesen, illetve elektronikus úton: @ email címre.

 

A jelentkezéseket korlátozott számban, beérkezésük sorrendjében tudjuk fogadni.

 

Képzés és a vizsga helye: 5000 Szolnok Ady Endre út 35-37. földszint konferencia terem

 

Az írásbeli vizsga időpontja: 2017. december 04.

 

A képzés díja: 39.000 Ft/fő, melyet a képzés megkezdése előtt átutalással kell teljesíteni.

 

A képzésre jelentkezés feltétele: A hivatásos gondnoki feladatokat legalább középiskolai végzettséggel rendelkező, nagykorú, cselekvőképes, büntetlen előéletű magyar állampolgár láthat el, akivel szemben a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet 134§ (6) bekezdésében foglalt kizáró körülmény nem áll fenn.

 

Az írásbeli jelentkezéshez csatolni kell a középfokú végzettséget igazoló okirat másolatát.

 

Jelentkezéssel kapcsolatos további információt: Imre Valéria hivatásos gondnok nyújt a következő elérhetőségeken: 56/ 510- 203 vagy 06 70/ 33 41 293 email: @

 

 

2017. november 14. kedd - 18:22:10

Hirdetmeny 2017 11 14

2017. október 18. szerda - 15:40:50

Lakossági bejelentések alapján a Hivatalunk tudomására jutott egy 2017.10.16-án településünkön házaló, idős emberekben félelmet keltő, bizalmukkal visszaélő vállalkozás.

A megkapott adatok alapján kiderült, hogy számos település érintett a működésükben.

Helyi szinten megtettük a szükséges lépéseket és felhívtuk a lakosság figyelmét, a fokozott óvatosságra. A lakossági felhívást követően valószínűsíthető, hogy Jászapáti területét elhagyva, valamely szomszédos településen folytatják ezen irányú tevékenységüket.

2017. október 17. kedd - 15:18:06

2017. október 16. hétfő - 14:05:19

ORSZÁGOS ORVOSI ÜGYELET EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÓ
KÖ ZHA S ZN Ú N ON P RO F I T K O RL Á T OL T F E L E L ŐS S É GŰ T Á R S A S ÁG
4031 Debrecen, István út 6.
Telefon: 06-52 / 783-511, Fax: 06-52 / 787-531
e-mail: @Ezúton szeretnénk jelezni, hogy a lakosság magasabb szintű ellátásának érdekében önálló honlapot hozunk létre a Jászberény központi orvosi ügyelethez tartozó településeken élő lakosok részére.

Ez a honlap az ügyelet alapvető információit tartalmazza, és lehetőséget nyújt a direkt kommunikációra is. A részletes információkat pedig központi honlapunk tartalmazza, melyeket el lehet érni.

Így a betegek tájékoztatást kaphatnak az elérhetőségekről (telefonszám, rendelési idő, rendelő címe), működésről, de a legfontosabb gyógyszerekről, leggyakoribb betegségekről egyaránt.

Tisztelettel kérjük, hogy az Önkormányzat a www.orszagosorvosiugyeletjaszbereny.hu internetes címet a honlapján jelenítse meg, így egy kattintással elérhetővé válhat a honlap. Reméljük, hogy a fejlesztés a lakosság elégedettségét növelni fogja!

Reméljük, hogy a fejlesztés a lakosság elégedettségét növelni fogja!

Debrecen, 2017. október 13.Dr. Kissné Dr. Legeza Zsuzsa

ügyvezető

2017. október 09. hétfő - 18:33:15

2017. október 03. kedd - 18:18:19

Sport Meghivo 2017 10 06 1

Sport Meghivo 2017 10 06 2

2017. október 03. kedd - 18:04:52

Tajekoztato 2017 10 03

2017. szeptember 13. szerda - 07:48:28
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
5121 Jászjákóhalma, Wesselényi út 12.

A munkakörbe tartozó feladatok:
A házi segítségnyújtáshoz kapcsolódó (1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról, valamint végrehajtási rendeletei alapján) gondozói feladatok ellátása (szociális segítés, személyi gondozás stb.).

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

A munkakör betöltéséhez szükséges feltételek:
  • Középfokú képesítés, 1/2000. SzCsM rendeletben meghatározottak szerint,
  • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
  • Magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség
  • Egészségügyi alkalmasság, erkölcsi bizonyítvány
Előnyt jelent:
  • hasonló munkakörben szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
Elvárt kompetenciák:
  • Terhelhetőség, empátia, megbízhatóság, pontosság, precizitás, rugalmasság alkalmazkodó képesség,
Benyújtandó iratok, igazolások:
  • Szakmai önéletrajz
  • A munkakör betöltéséhez szükséges végzettséget igazoló dokumentumok másolata

Érdeklődni: Zsoldiné Gonda Tündénél a 30/621-1946-os telefonszámon lehet,
Elektronikus úton: @
Személyesen: az Idősek Klubjában Burkus Lászlónénál 5121 Jászjákóhalma, Wesselényi út 12.