Jászjákóhalma

2017. július 13. csütörtök - 19:23:38

ugyfelszolgalati tajekoztato 2017 07 13

2017. július 03. hétfő - 14:42:28

A Jászjákóhalmai Polgármesteri Hivatal a "Közszolgálati tisztviselőkről szóló" 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet

 

Jászjákóhalmai Polgármesteri Hivatal

 

gazdasági ügyintéző

 

munkakör betöltésére.

 

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

 

A munkavégzés helye: Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5121 Jászjákóhalma, Fő út 27.

 

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

 1. melléklet 19. pontja szerinti Pénzügyi és számviteli feladatkör I. besorolási osztályban

Ellátandó feladatok:

Az államháztartás rendje szerint önkormányzati számviteli, pénzügyi, gazdálkodási és könyvvezetési feladatok végrehajtása. A hivatal feladatellátási körébe tartozó önkormányzati és költségvetési szervekre vonatkozó költségvetés és beszámoló előkészítése, mérleg készítése, kontírozás, könyvelés, kötelezettségvállalás vezetése, főkönyvi könyvelési feladatok ellátása, állami támogatások igénylése, módosítása, pénzügyi jelentés. A Képviselő-testület pénzügyi előterjesztéseinek előkészítése a jegyző utasítása szerint.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Pénzügyi, igazgatási feladatok, gazdálkodással kapcsolatos feladatok, könyvelés, rögzítés, analitika vezetés, szabályzatok aktualizálása.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a Jászjákóhalma Község Önkormányzata Képviselő-testületének a közszolgálati tisztviselők 2017. évi illetményalapjáról szóló 1/2017(III.13.) önkormányzati rendeletének rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Felsőfokú képesítés, Felsőoktatásban szerzett gazdaságtudományi, közszolgálati, műszaki menedzser, gazdasági agrármérnöki, jogi, szakképzettség; vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és gazdaságtudományi, statisztikai, informatikai, műszaki, logisztikai felsőfokú, illetve mérlegképes könyvelő szakképesítés.,
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Hasonló munkakörben eltöltött - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
 • Felhasználói szintű Számviteli/pénzügyi szoftverismeret,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • fényképpel ellátott önéletrajz a 45/2012. (III.20.) Korm.rendelet 1. mellékletében meghatározott formában és tartalommal;
 • a végzettséget igazoló okiratok másolata;
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előéletről és arról, hogy nem áll büntetőeljárás hatálya és foglalkozástól eltiltás hatálya alatt;
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul, a pályázati anyagot a pályázati eljárásban részt vevők megismerhetik, és a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. július 20.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Pelyvásné Dr. Támba Krisztina jegyző nyújt, a 57/538-200-os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Jászjákóhalmai Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (5121 Jászjákóhalma, Fő út 27.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 225-3/2017, valamint a munkakör megnevezését: gazdasági ügyintéző.
 • Elektronikus úton Pelyvásné Dr. Támba Krisztina jegyző részére a @ e-mail címen keresztül
 • Személyesen: Pelyvásné Dr. Támba Krisztina jegyző, Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5121 Jászjákóhalma, Fő út 27.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje: A pályázati feltételeknek megfelelő pályázók személyes meghallgatáson vesznek részt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. július 24.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • kozigallas.hu - 2017. július 7.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.jaszjakohalma.hu honlapon szerezhet.

2017. június 20. kedd - 16:07:22

ebh plakat 2017 junius

2017. június 02. péntek - 14:48:42

Tisztelt Lakosság! 

2017. június 14-én, szerdán 16.00 órai kezdettel lakossági fórumot tartunk a Polgármesteri Hivatal Tanácskozó Termében.

 

A rendezvény témája: Jászjákóhalma építészeti karakterének jellemzőit, és az alakuló települési környezettel szembeni elvárásokat összefoglaló Településképi Arculati Kézikönyv.

 

A településkép védelmével és a településrendezéssel összefüggő szabályok módosításával kapcsolatos teendőket a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény végrehajtására kiadott 400/2016. (XII. 5.) Korm. rendelet tartalmazza. 

Az önkormányzatoknak 2017. október 1-ig kell megalkotniuk településképi rendeletüket és a rendelet alapjául szolgáló ún. településképi arculati kézikönyvet.

 

Az elkészülő kézikönyv mintapéldánya megtekinthető itt:

http://www.kormany.hu/download/f/5a/f0000/magyarszephely_tak.pdf


 

A település építészeti karakterének minőségi alakulása érdekében településképi rendeletben kell szabályozni Jászjákóhalma településképét formáló építészeti és természeti elemekre vonatkozó előírásokat.

Újdonságot jelent, hogy a helyi építési szabályzat a jövőben már nem tartalmazhat településképre vonatkozó előírásokat, illetve az, hogy a helyi építészeti védelemre vonatkozó előírások bekerülnek a rendeletbe.

Jászjákóhalma teljes közigazgatási területére készülő, a településképi rendeletet megalapozó településképi arculati kézikönyv szemléletformáló célt szolgál. A kézikönyvben meg kell határozni a településképi szempontból egymástól jól elkülönülő településrészeket, a településkaraktert meghatározó arculati jellemzőket és értékeket, a településkép minőségi alakítására vonatkozó javaslatokat.

A településképi arculati kézikönyv készítése során a lakosságnak is lehetősége lesz arra, hogy Jászjákóhalma településképi megjelenéséről véleményt formáljon.

A közös munka a lakossági fórum megtartásával kezdődik, ahol röviden ismertetni fogjuk az arculati kézikönyvvel kapcsolatos jogszabályi követelményeket és felépítésére vonatkozó elképzeléseket.

A településképi arculati kézikönyv összeállítása során határozottan számítunk a lakosság aktív részvételére.

Kérjük, jelenlétével tisztelje meg a meghirdetett fórumot, vagy a kézikönyvvel, és a településképi rendelettel kapcsolatos javaslatát, véleményét 21 napon belül írásban küldje meg a Jászjákóhalmai Polgármeseri Hivatal (5121 Jászjákóhalma, Fő út 27.) részére.

 

 

Jászjákóhalma, 2017. június 2.

Terjéki Tünde
polgármester


Tovább...
2017. május 22. hétfő - 19:33:50

 

Népegészségügyi program keretében a MaMMa Zrt. közreműködésével kihelyezett mammográfiás emlőszűrésre kerül sor a

Jászberény, Jásztelek, Jászjákóhalma, Pusztamonostor és Jászfelsőszentgyörgy településeken

élő  45 65  ÉVES  HÖLGYEK RÉSZÉRE.

 

A SZŰRÉS IDEJE:       2017. június 01-23.

 

A SZŰRÉS HELYE:   Jászberény Szent Erzsébet Kórház udvara

 

Amennyiben nem tud megjelenni a behívólevélen szereplő időpontban,

új dátumot kérhet személyesen a szűrőbuszon, vagy

a 30-257 2836 telefonszámon.

 

A BEHÍVÁS személyre szóló, lakcímre kiküldött meghívó levelekkel történik, melyet a behívást megelőzően kb. 1 héttel kézbesítenek.

 

Amennyiben meghívó levelet nem kapott, de panasza van, kérjük, keresse fel háziorvosát, kérjen beutalót a Mamma Szűrőközpontba Szolnokra, mert a kihelyezett szűrőbuszon nem fogják a szűrést elvégezni.

 

 

A mammográfiás szűrővizsgálat segítségével elérhető a korai felismerés és kezelés.

 

Kérjük, hogy saját érdekében vegyen részt a szűrővizsgálaton!

 

 

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KORMÁNYHIVATAL JÁSZBERÉNYI JÁRÁSI HIVATAL NÉPEGÉSZSÉGÜGYI OSZTÁLY

2017. április 19. szerda - 16:53:42
Egyenlő Bánásmód Hatóság plakát 2017.04.
2017. április 13. csütörtök - 19:09:25
jakohalmi_polgar_2017_marcius.jpg

XXII. évfolyam 1. szám · 2017. március

Letölthető innen!

2017. április 10. hétfő - 17:10:27

a Húsvéti ünnepek miatt a kukás hulladékszállítást 2017.április 14-én (péntek) pénteki program szerint végezzük.

Továbbá Jászjákóhalmán a 2017. évi egyszeri alkalommal történő lomtalanítást lakástól történő szállítással 2017. május 27-én (szombaton) végezzük.

2017. április 10. hétfő - 17:01:43

2017.04.10. 1900órától- 2017.04.13-ig

illetve 2017.04.18.- 04.21. 0700 óráig

az egészséges ivóvíz biztosítása érdekében   

Jászjákóhalma

település ivóvízhálózatán csőhálózat mosatást végez.

A munkálatok átmeneti enyhe nyomáscsökkenéssel, vízzavarosodással járhatnak.

Abban az esetben, ha egy-egy szakasz mosatása előtt kollégáink azzal kell, hogy számoljanak, hogy az ivóvízhálózat mosatásánál a vízminőségben érzékelhető változás, esetlegesen minőségi romlás következhet be, akkor erről az adott szakasz mosatása előtt külön szórólap segítségével értesítik az adott szakasz felhasználóit.

A TRV Zrt. a Tisztelt Felhasználók megértését és szíves türelmét kéri.

2017. április 06. csütörtök - 20:29:16

Budapesten születtem, 1983-ban. Gyermekkorom Jászárokszálláson töltöttem, és 2002-ben a jászberényi Lehel Vezér Gimnáziumban érettségiztem. A jogi diplomát 2007-ben a budapesti Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog-és Államtudományi Karán szereztem.

A jogi pályát az egyetem elvégzése után Budapesten egy polgári és büntető jogi ügyekre szakosodott ügyvédi irodában kezdtem, majd rövid időn belül szintén Budapesten, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Bűnügyi Főigazgatóságára nyertem felvételt. Ott hivatásos állományban, kiemelt főnyomozóként pénzügyi és gazdasági bűncselekmények vizsgálatát végeztem.

2010 tavaszán visszaköltöztem a Jászságba - jelenleg Jászberényben élek - és munkámat 2011 januárjától köztisztviselői pályán, a Jászárokszállási Polgármesteri Hivatalban folytattam, ahol végigjártam a hivatali ranglétrát. Hatósági ügyintézőként szabálysértési, birtokvédelmi, kereskedelmi és ipari igazgatási, illetve hagyatéki ügyeket intéztem, majd 5 évig a Hatósági Iroda vezetőjeként szereztem tapasztalatokat. 2012 márciusában megszereztem a jogi szakvizsgát.

Mivel különféle munkakörökben dolgoztam, úgy gondolom, sok tekintetben a gyakorlatban is tisztában vagyok azon feladatokkal, amelyeket a polgármesteri hivatal dolgozói végeznek. Munkám során jellemzően a problémamegoldásra, a megoldáskeresésre törekszem, és igyekszem a mindenkor hatályos jogszabályi keretek között megtalálni azt, ami az önkormányzatnak és az ügyfélnek is a legmegfelelőbb.

Fontosnak tartom, hogy az állampolgárok az önkormányzat munkájával, intézkedéseivel elégedettek legyenek, és az ügyfelek biztosak legyenek abban, hogy az ügyintézőtől elvárható lehető legtöbb segítséget meg fogják kapni ügyeik intézése során.

Bízom benne, hogy az eddig megszerzett szakmai tapasztalatommal, és felelősségteljes, lelkiismeretes munkavégzésemmel hozzájárulhatok Jászjákóhalma Község Önkormányzatának és Polgármesteri Hivatalának további eredményes működéséhez!

Pelyvásné Dr. Támba Krisztina

jegyző