Jászjákóhalma

2017. szeptember 13. szerda - 07:48:28
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
5121 Jászjákóhalma, Wesselényi út 12.

A munkakörbe tartozó feladatok:
A házi segítségnyújtáshoz kapcsolódó (1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról, valamint végrehajtási rendeletei alapján) gondozói feladatok ellátása (szociális segítés, személyi gondozás stb.).

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

A munkakör betöltéséhez szükséges feltételek:
 • Középfokú képesítés, 1/2000. SzCsM rendeletben meghatározottak szerint,
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 • Magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség
 • Egészségügyi alkalmasság, erkölcsi bizonyítvány
Előnyt jelent:
 • hasonló munkakörben szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
Elvárt kompetenciák:
 • Terhelhetőség, empátia, megbízhatóság, pontosság, precizitás, rugalmasság alkalmazkodó képesség,
Benyújtandó iratok, igazolások:
 • Szakmai önéletrajz
 • A munkakör betöltéséhez szükséges végzettséget igazoló dokumentumok másolata

Érdeklődni: Zsoldiné Gonda Tündénél a 30/621-1946-os telefonszámon lehet,
Elektronikus úton: @
Személyesen: az Idősek Klubjában Burkus Lászlónénál 5121 Jászjákóhalma, Wesselényi út 12.

2017. szeptember 12. kedd - 16:35:45

Jászjákóhalma Községi Önkormányzat

                       

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Községi Könyvtár

könyvtáros és művelődésszervező

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5121 Jászjákóhalma, Bajcsy-Zs. utca 7.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A könyvtár ügyvitelével kapcs. feladatok ellátása; könyvtári és önkorm-i rendezvények lebonyolítása, szervezése; a helyi kulturális értékű gyűjtemények gondozása,helyi lap kiadói feladatainak ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

 • Főiskola, főiskolai szintű szakirányú szakképzettség VAGY főiskolai szintű végzettség és a munkakör betöltéséhez szükséges szakképzésben szerzett középszintű szakképesítés,
 • magyar állampolgárság
 • bűntetlen előélet
 • nem áll nyilvános könyvtárban végezhető tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt
 • cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • hasonló munkakörben eltöltött legalább 1-3 év szakmai tapasztalat. - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
 • végzettséget igazoló okiratok másolata
 • géppel írott részletes szakmai önéletrajz eddigi munkaköreinek, tevékenységeinek leírásával
 • nyilatkozatot arról, hogy a pályázó a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,
 • nyilatkozatot arról, hogy a pályázó a pályázat elbírálását nyílt vagy zárt ülésen kéri-e.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. október 2.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Terjéki Tünde nyújt, a 57/538-200;20/396-2211 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Jászjákóhalma Községi Önkormányzat címére történő megküldésével (5121 Jászjákóhalma, Fő út 27. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1292/2017. , valamint a munkakör megnevezését: könyvtáros és művelődésszervező.
 • Személyesen: Terjéki Tünde, Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5121 Jászjákóhalma, Fő út 27. .  

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázókat a Képviselő.testület Kulturális, Oktatási, Sport, Ifjúsági, Szociális és Egészségügyi Bizottsága hallgatja meg. A megbízásról a Képviselő-testület dönt. A pályázat kiírója fenntartja magának azt a jogot, hogy az eljárás bármely szakaszában a pályázatot eredménytelenné nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. október 17.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • www.jaszjakohalma.hu - 2017. szeptember 15.
 • önkormányzat hirdető táblája - 2017. szeptember 15.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázatokat Jászjákóhalma Község Önkormányzata címére (5121 Jászjákóhalma,Fő út 27.) személyesen vagy postai kézbesítés útján kell benyújtani zárt borítékban "Pályázat könyvtáros munkakörre" megjelöléssel.

 

2017. szeptember 12. kedd - 16:25:26

Hirdetmeny 2017 09 12

2017. szeptember 06. szerda - 16:19:39

Jászjákóhalma Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

a 2011. évi CLXXXIX. törvény 54.§-a, és a Képviselő-testület és Szervei

SZMSZ-éről szóló 1/1995. (I.30.) rendelet 25.§ (4) bekezdése alapján2017. szeptember 11-én (hétfőn) 18 órakor

KÖZMEGHALLGATÁST

tart.Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Tanácskozó Terme

2017. augusztus 29. kedd - 20:10:30
eboltas_toalmas.jpg

Dr. Nagy Zoltán állatorvos eboltást tart

2017 szeptember 23.

8-12 óráig.

Helyszín: Jászjákóhalmai Polgármesteri Hivatal udvara.

2017. augusztus 25. péntek - 15:49:04
2017_08_20_10.jpg

A település hagyományaihoz illően az idén is az augusztus 20 -i ünnepség keretében kerültek átadásra a „Jászjákóhalma díszpolgára” és a „Jászjákóhalmáért” díjak. Ebben az évben a képviselő testület Dr. Szabó Józsefnek ítélte a díszpolgári címet. Dr. Szabó József Jászjákóhalma szülötte, 1938. október 29-én indult hosszú útjára melynek végső állomása Debrecen lett, ahol máig él. A debreceni tudományegyetemen szerzett matematika-ábrázoló geometria tanári képesítést és 18 éves kora óta élete az egyetemhez kötődik. Szabó József ábrázoló geometriából doktorált, majd a matematikai tudományok kandidátusa lett, habilitált doktor, egyetemi magántanár. Az ő irányítása alatt vezették be először a komputergrafikát, 1978-tól ő hozta létre az első komputergrafikai iskolát. 2003-ban életmű díjként megkapta a MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ARANY ÉRDEMÉRMET. Szabó József maradandót alkotott a magyar tudomány terén, szülőfaluja büszke lehet munkásságára és emberségére.

Szintén ezen a napon került átadásra a „Jászjákóhalmáért” díj is. Az elismerést Kisbódi Gáspár, a Jászjákóhalma Polgárőr Egyesület elnöke kapta.  Kisbódi Gáspár 1971. június 01-én született, tanulmányait Jásztelken, Karcagon, Sopronban és Dunakeszin végezte. Rendőrségi pályafutása 1992-ben indult ahonnan különböző rendfokozatok megszerzése és több éves munka után 2010.04.01-től főtörzszászlós  rendfokozattal szolgálati nyugdíjba vonult. 1995-ben kezdte meg magas színvonalú munkáját a település polgárőrségénél. Az odaadó sok éves munka meghozta gyümölcsét hiszen úgy az egyesület, mint Kisbódi Gáspár szinte minden elismerést megkapott az elmúlt évek alatt, amit egy ilyen szervezet és annak vezetője megkaphat. Amióta nyugdíjba vonult azt a hivatástudatot amit a rendőrséggel szemben érzett, és érez mai napig is, a polgárőrségben éli ki. Mai napig mindig keresik az emberek, bizalommal fordulnak hozzá, ha segítségre szorulnak. Mindig kész bárkinek, bármikor, bárhol segíteni!

Az ünnepség a díjak átadása után Jászjákóhalmán is a megszentelt kenyér és bor elfogyasztásával zárult.

2017 08 20 01
2017 08 20 02
2017 08 20 03
2017 08 20 04
2017 08 20 05
2017 08 20 06
2017 08 20 07
2017 08 20 08
2017 08 20 09
2017. augusztus 24. csütörtök - 05:20:11
IskolataskaA jászjákóhalmai lakóhellyel vagy bejelentett tartózkodási hellyel rendelkező általános iskolás, középiskolás vagy felsőfokú oktatási intézményben tanulmányokat folytató, első oklevelét megszerző 25. életév alatti diákok részére a polgármester évente egy alkalommal iskolakezdési támogatást állapít meg.


Az iskolakezdési támogatás mértéke: 5.000,-Ft/fő.


Az iskolakezdési támogatás kifizetése a kérelmező által megjelölt bankszámlaszámra történő átutalással történik.


Az iskolakezdési támogatás iránti kérelmeket
2017. szeptember 01. és október 31. napja között
lehet benyújtani, a Polgármesteri Hivatal szociális ügyintézőjénél.


A beadási határidő elmulasztása jogvesztő!
Nyomtatványok elérhetőek a Polgármesteri Hivatal szociális ügyinézőjénél, vagy a www.jaszjakohalma.hu honlapon!


A támogatás iránti kérelemhez a tanulói jogviszony igazolása, valamint a támogatás mértékét elérő összegű tankönyv, tanszer vagy iskolai felszerelés vásárlását igazoló, a tanuló nevére kiállított készpénzfizetési számla benyújtása, illetve a lakcím/tartózkodási hely igazolására kérelmező lakcímkártyájának bemutatása szükséges!


Jászjákóhalma Község Önkormányzata
2017. augusztus 15. kedd - 17:18:22

meghivo 2017 08 20

2017. augusztus 09. szerda - 15:36:17

ugyfelszolgalati tajekoztato 2017 08 09