Jászjákóhalma

2015. April 28. Tuesday - 07:13:23
Polgármesteri program 2014-2019

A 2014. októberi választás révén, mellyel a település polgármestere lehettem felelősséget kaptam, mely szerint mindenkor a település érdekeit szem előtt tartva kell, hogy dolgozzam az elkövetkező öt évben. Azzal, hogy a mellettem dolgozó képviselők is a testületbe kerültek szintén felelősséget kaptak. Felelősséget, hogy az eskü szövege szerint a település érdekeiért közösen dolgozzunk. A közös vezetés elengedhetetlen, ehhez pedig tevékeny munkát és aktív részvételt kérek minden képviselőtől. Ha községünket fejleszteni szeretnénk, ahhoz szükség van mindenkire, össze kell fognunk, együtt kell dolgozni mindenkivel, aki hajlandó a településért tenni. A polgármesteri programban a következő terveket kívánom megvalósítani az előttünk álló ciklusban:   -      Az infrastrukturális fejlesztések között első helyen kell megoldanunk a csatorna pályázat megvalósítását, befejezését.Sikeresen le kell zárnunk a folyamatban lévő pályázatot. -         Fontos feladat a község belvízelvezetésének a megoldása, folytatnunk kell a község területen is az árkok és elvezető rendszerek kotrását, rendbetételét. -         Törekednünk kell az ebben a kategóriában közmunkaprogram által elnyert pályázatok sikeres lebonyolítására. -      Képviselni kell a falut, minden szinten és saját település lakói felé is. Szükséges ott lenni minden fórumon! Fel kell kutatni a pályázati lehetőségeket, végig kell vinni a projekteket! -      Fontos feladat az önkormányzat tulajdonában lévő épületek (kis iskola, kis tornaterem, óvodák)felújítása főként pályázati forrásokból -      Szent József tér rendbetétele -      Piactér kialakítása -      Szükségesnek tartom a helyi civil szervezetekkel, egyesületekkel, mezőgazdasági és iparos vállalkozókkal való jó kapcsolat fenntartását, ápolását -      Az elmúlt években több állandó program honosodott meg a településen.( Falunap, Családi nap a civil szervezetekkel, nemzeti alkalmaink megünneplése) Fontosnak tartom ezen programok folytatását, kiszélesítését, megtalálni annak lehetőségét, hogy a falu közösségeit erősítsük, bevonva ezekbe a település lakosságát is. -      ALaki Ida képtár éshelytörténeti kiállítás méltó helyre történő elhelyezése, ahol bemutatásra kerülhet településünk történelme, népi értékeink, hagyományaink. -      Testvér települési kapcsolat kialakítása, a már meglévő kapcsolat ápolása -      A belterületi utak, járdák folyamatos karbantartása, az utak felújítása, új utak, járdák építése -      Újra át kell tekinteni minden önként vállalt feladatot, hogy van-e olyan feladat, melynek ellátása helyben nem indokolt az aránytalan teherviselés miatt. -      Kötelező elvként kell vállalnunk, hogy a felhalmozási tartalékok ne kerüljenek felhasználásra működési célra, fontos feladatunk községünk meglévő vagyonának őrzése, bővítése. -      Továbbra is megjelentetjük a Jákóhalmi Polgár nevű időszaki kiadványunkat. -      Folyamatosan frissítjük internetes honlapunkat a jaszjakohalma.hu-t.
ÖSSZEGZÉS A polgármesteri programban előírt fejlesztések megvalósítása természetesen erősen függ a pályázati lehetőségektől, a forrásoktól és az egyéb lehetőségektől. A program a jelen öt éves ciklusra szól, de szükség szerint bármikor felülvizsgálható a tartalma és a lehetőségektől függően bővíthető illetve csökkenthető.

                                                                   Terjéki Tünde                       
                                          polgármester
2015. April 14. Tuesday - 12:05:34
Bevezetés   
 
A gazdasági program elkészítésére a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 116. § (5) bekezdésében megfogalmazott kötelezettség alapján került sor. A gazdasági program elkészítésének célja, hogy az Önkormányzat Képviselő-testülete a ciklusának időtartama alatt egy egységes, előre meghatározott célrendszer szerint működjön, fejlődjön.

Tovább...
2015. April 06. Monday - 11:11:38

fozoverseny_2015_maj_felhivas.jpg