Jászjákóhalma

2017. June 02. Friday - 14:48:42 -- Egyéb -- Hozzászólás (0)

Tisztelt Lakosság! 

2017. június 14-én, szerdán 16.00 órai kezdettel lakossági fórumot tartunk a Polgármesteri Hivatal Tanácskozó Termében.

 

A rendezvény témája: Jászjákóhalma építészeti karakterének jellemzőit, és az alakuló települési környezettel szembeni elvárásokat összefoglaló Településképi Arculati Kézikönyv.

 

A településkép védelmével és a településrendezéssel összefüggő szabályok módosításával kapcsolatos teendőket a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény végrehajtására kiadott 400/2016. (XII. 5.) Korm. rendelet tartalmazza. 

Az önkormányzatoknak 2017. október 1-ig kell megalkotniuk településképi rendeletüket és a rendelet alapjául szolgáló ún. településképi arculati kézikönyvet.

 

Az elkészülő kézikönyv mintapéldánya megtekinthető itt:

http://www.kormany.hu/download/f/5a/f0000/magyarszephely_tak.pdf


 

A település építészeti karakterének minőségi alakulása érdekében településképi rendeletben kell szabályozni Jászjákóhalma településképét formáló építészeti és természeti elemekre vonatkozó előírásokat.

Újdonságot jelent, hogy a helyi építési szabályzat a jövőben már nem tartalmazhat településképre vonatkozó előírásokat, illetve az, hogy a helyi építészeti védelemre vonatkozó előírások bekerülnek a rendeletbe.

Jászjákóhalma teljes közigazgatási területére készülő, a településképi rendeletet megalapozó településképi arculati kézikönyv szemléletformáló célt szolgál. A kézikönyvben meg kell határozni a településképi szempontból egymástól jól elkülönülő településrészeket, a településkaraktert meghatározó arculati jellemzőket és értékeket, a településkép minőségi alakítására vonatkozó javaslatokat.

A településképi arculati kézikönyv készítése során a lakosságnak is lehetősége lesz arra, hogy Jászjákóhalma településképi megjelenéséről véleményt formáljon.

A közös munka a lakossági fórum megtartásával kezdődik, ahol röviden ismertetni fogjuk az arculati kézikönyvvel kapcsolatos jogszabályi követelményeket és felépítésére vonatkozó elképzeléseket.

A településképi arculati kézikönyv összeállítása során határozottan számítunk a lakosság aktív részvételére.

Kérjük, jelenlétével tisztelje meg a meghirdetett fórumot, vagy a kézikönyvvel, és a településképi rendelettel kapcsolatos javaslatát, véleményét 21 napon belül írásban küldje meg a Jászjákóhalmai Polgármeseri Hivatal (5121 Jászjákóhalma, Fő út 27.) részére.

 

 

Jászjákóhalma, 2017. június 2.

Terjéki Tünde
polgármester

14


0 Hozzászólás