Jászjákóhalma

2017. October 18. Wednesday - 15:40:50

Lakossági bejelentések alapján a Hivatalunk tudomására jutott egy 2017.10.16-án településünkön házaló, idős emberekben félelmet keltő, bizalmukkal visszaélő vállalkozás.

A megkapott adatok alapján kiderült, hogy számos település érintett a működésükben.

Helyi szinten megtettük a szükséges lépéseket és felhívtuk a lakosság figyelmét, a fokozott óvatosságra. A lakossági felhívást követően valószínűsíthető, hogy Jászapáti területét elhagyva, valamely szomszédos településen folytatják ezen irányú tevékenységüket.

2017. October 17. Tuesday - 15:18:06

2017. October 16. Monday - 14:05:19

ORSZÁGOS ORVOSI ÜGYELET EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÓ
KÖ ZHA S ZN Ú N ON P RO F I T K O RL Á T OL T F E L E L ŐS S É GŰ T Á R S A S ÁG
4031 Debrecen, István út 6.
Telefon: 06-52 / 783-511, Fax: 06-52 / 787-531
e-mail: @Ezúton szeretnénk jelezni, hogy a lakosság magasabb szintű ellátásának érdekében önálló honlapot hozunk létre a Jászberény központi orvosi ügyelethez tartozó településeken élő lakosok részére.

Ez a honlap az ügyelet alapvető információit tartalmazza, és lehetőséget nyújt a direkt kommunikációra is. A részletes információkat pedig központi honlapunk tartalmazza, melyeket el lehet érni.

Így a betegek tájékoztatást kaphatnak az elérhetőségekről (telefonszám, rendelési idő, rendelő címe), működésről, de a legfontosabb gyógyszerekről, leggyakoribb betegségekről egyaránt.

Tisztelettel kérjük, hogy az Önkormányzat a www.orszagosorvosiugyeletjaszbereny.hu internetes címet a honlapján jelenítse meg, így egy kattintással elérhetővé válhat a honlap. Reméljük, hogy a fejlesztés a lakosság elégedettségét növelni fogja!

Reméljük, hogy a fejlesztés a lakosság elégedettségét növelni fogja!

Debrecen, 2017. október 13.Dr. Kissné Dr. Legeza Zsuzsa

ügyvezető

2017. October 09. Monday - 18:33:15

2017. October 03. Tuesday - 18:18:19

Sport Meghivo 2017 10 06 1

Sport Meghivo 2017 10 06 2

2017. October 03. Tuesday - 18:04:52

Tajekoztato 2017 10 03

2017. September 13. Wednesday - 07:48:28
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
5121 Jászjákóhalma, Wesselényi út 12.

A munkakörbe tartozó feladatok:
A házi segítségnyújtáshoz kapcsolódó (1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról, valamint végrehajtási rendeletei alapján) gondozói feladatok ellátása (szociális segítés, személyi gondozás stb.).

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

A munkakör betöltéséhez szükséges feltételek:
 • Középfokú képesítés, 1/2000. SzCsM rendeletben meghatározottak szerint,
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 • Magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség
 • Egészségügyi alkalmasság, erkölcsi bizonyítvány
Előnyt jelent:
 • hasonló munkakörben szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
Elvárt kompetenciák:
 • Terhelhetőség, empátia, megbízhatóság, pontosság, precizitás, rugalmasság alkalmazkodó képesség,
Benyújtandó iratok, igazolások:
 • Szakmai önéletrajz
 • A munkakör betöltéséhez szükséges végzettséget igazoló dokumentumok másolata

Érdeklődni: Zsoldiné Gonda Tündénél a 30/621-1946-os telefonszámon lehet,
Elektronikus úton: @
Személyesen: az Idősek Klubjában Burkus Lászlónénál 5121 Jászjákóhalma, Wesselényi út 12.

2017. September 12. Tuesday - 16:35:45

Jászjákóhalma Községi Önkormányzat

                       

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Községi Könyvtár

könyvtáros és művelődésszervező

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5121 Jászjákóhalma, Bajcsy-Zs. utca 7.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A könyvtár ügyvitelével kapcs. feladatok ellátása; könyvtári és önkorm-i rendezvények lebonyolítása, szervezése; a helyi kulturális értékű gyűjtemények gondozása,helyi lap kiadói feladatainak ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

 • Főiskola, főiskolai szintű szakirányú szakképzettség VAGY főiskolai szintű végzettség és a munkakör betöltéséhez szükséges szakképzésben szerzett középszintű szakképesítés,
 • magyar állampolgárság
 • bűntetlen előélet
 • nem áll nyilvános könyvtárban végezhető tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt
 • cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • hasonló munkakörben eltöltött legalább 1-3 év szakmai tapasztalat. - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
 • végzettséget igazoló okiratok másolata
 • géppel írott részletes szakmai önéletrajz eddigi munkaköreinek, tevékenységeinek leírásával
 • nyilatkozatot arról, hogy a pályázó a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,
 • nyilatkozatot arról, hogy a pályázó a pályázat elbírálását nyílt vagy zárt ülésen kéri-e.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. október 2.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Terjéki Tünde nyújt, a 57/538-200;20/396-2211 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Jászjákóhalma Községi Önkormányzat címére történő megküldésével (5121 Jászjákóhalma, Fő út 27. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1292/2017. , valamint a munkakör megnevezését: könyvtáros és művelődésszervező.
 • Személyesen: Terjéki Tünde, Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5121 Jászjákóhalma, Fő út 27. .  

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázókat a Képviselő.testület Kulturális, Oktatási, Sport, Ifjúsági, Szociális és Egészségügyi Bizottsága hallgatja meg. A megbízásról a Képviselő-testület dönt. A pályázat kiírója fenntartja magának azt a jogot, hogy az eljárás bármely szakaszában a pályázatot eredménytelenné nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. október 17.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • www.jaszjakohalma.hu - 2017. szeptember 15.
 • önkormányzat hirdető táblája - 2017. szeptember 15.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázatokat Jászjákóhalma Község Önkormányzata címére (5121 Jászjákóhalma,Fő út 27.) személyesen vagy postai kézbesítés útján kell benyújtani zárt borítékban "Pályázat könyvtáros munkakörre" megjelöléssel.

 

2017. September 12. Tuesday - 16:25:26

Hirdetmeny 2017 09 12

2017. September 06. Wednesday - 16:19:39

Jászjákóhalma Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

a 2011. évi CLXXXIX. törvény 54.§-a, és a Képviselő-testület és Szervei

SZMSZ-éről szóló 1/1995. (I.30.) rendelet 25.§ (4) bekezdése alapján2017. szeptember 11-én (hétfőn) 18 órakor

KÖZMEGHALLGATÁST

tart.Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Tanácskozó Terme