Jászjákóhalma

2017. December 21. Thursday - 14:27:04

Jászjákóhalma Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Községi Könyvtár

könyvtáros

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5121 Jászjákóhalma, Bajcsy-Zs. utca 7.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

a könyvtár ügyvitelével kapcsolatos feladatok ellátása;könyvtári és önk-i rendezvények lebonyolítása,szervezése;a helyi kulturális értékű gyűjt.gondozása,helyi lap kiadói feladatainak ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

 •         Felsőfokú képesítés, főiskolai szintű szakirányú szakképzettség VAGY főiskolai szintű végzettség és a munkakör betöltéséhez szükséges szakképzésben szerzett középszintű (könyvtáros) szakképesítés,
 •         magyar állampolgárság
 •         bűntetlen előélet
 •         nem áll nyilvános könyvtárban végezhető tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt
 •         cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 •         hasonló munkakörben eltöltött legalább 1-3 év szakmai tpasztalat. - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 •         három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
 •         végzettséget igazoló okiratok másolata
 •         géppel írott részletes szakmai önéletrajz eddigi munkaköreinek, tevékenységeinek leírásával
 •         nyilatkozatot arról, hogy a pályázó a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,
 •         nyilatkozatot arról, hogy a pályázó a pályázat elbírálását nyílt vagy zárt ülésen kéri-e.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. január 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Terjéki Tünde nyújt, a 57/538-200;20/396-2211 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 •         Postai úton, a pályázatnak a Jászjákóhalma Község Önkormányzatának Képviselő-testülete címére történő megküldésével (5121 Jászjákóhalma, Fő út 27. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1292-3/2017. , valamint a munkakör megnevezését: könyvtáros.
 •         Személyesen: Terjéki Tünde, Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5121 Jászjákóhalma, Fő út27. . .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázókat a Képviselő-testület Kulturális,Oktatási,Sport,Ifjusági,Szoc.és Eü.Bizottsága hallgatja meg.A megbízásról a Képviselő-testület dönt.A pályázat kiírója fenntartja magának azt a jogot,hogy az eljárás bármely szakaszában a pályázatot eredménytelenné nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. február 28.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 •         Nemzeti Közigazgatási Intézet internetes oldala - 2017. december 29.
 •         jaszjakohalma.hu - 2017. december 29.
 •         Önkormányzat hirdetőtáblája - 2017. december 29.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Az állás betölthető a pályázatok elbírálását követően azonnal,3 hónapos próbaidő kikötésével.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. december 28.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

2017. December 19. Tuesday - 17:02:54

Dr.Vaszary Péter szabadsága miatt a rendelési idők a következőképpen változnak!

Dr. Vaszary Péter körzetében:

 • 12.27-én szerdán          11-13-ig
 • 12.28-án csütörtökön    11-13-ig
 • 12.29-én pénteken        10-12-ig tart.

Helyettesít:

Dr. Prohászka-Kakuk Marianna

Tel: 20/3273854

Dr.Prohászka-Kakuk Marianna körzetében a rendelési idő:

 • 12.27-én szerdán         13-15-ig
 • 12.28-án csütörtökön    13-15-ig
 • 12.29-én Pénteken        8-10-ig tart.


Dr.Prohászka-Kakuk Marianna szabadsága miatt a rendelés

 •  2018.január.02-án       10-12-ig tart.

Helyettesít:

Dr. Vaszary Péter

Tel: 30/6053937               

 

Dr.Vaszary Péter rendelése:

 • 8.30-10.00-ig tart.


     

2017. December 18. Monday - 12:10:43
Tájékoztatjuk, hogy ügyfélszolgálati irodáink nyitva tartása az ünnepek alatt a következőképp alakul:Kedves Ügyfeleinket a központi ügyfélszolgálati irodánkban a két ünnep között (2017.12.27-29.) a megszokott nyitva tartási időben várjuk.Központi ügyfélszolgálati iroda címe: 5000 Szolnok Thököly út 83.Ügyfélfogadási idő: Szerda 8:00-20:00; Csütörtök-Péntek 8:00-14:00 óraEbben az időszakban a Call Center-szolgáltatás is elérhető lesz a 36 40/180-124–es telefonszámon.Fiókirodáink a két ünnep közötti időszakban zárva tartanak!Javasoljuk, továbbra is vegye igénybe internetes ügyintézési lehetőségeinket az @ e-mail címen, valamint www.trvzrt.hu weboldalunkon.A hibabejelentéseket munkatársaink a két ünnep között is a nap 24 órájában várják a központi hibabejelentő szolgálatunk ingyenesen hívható 36 80/205-157-es telefonszámán.Felhívjuk figyelmét, hogy Társaságunk 2018. január 2-tól a megszokott nyitva tartási időben és megszokott munkarendben áll felhasználóink rendelkezésére!ÁLDOTT, BÉKÉS ÜNNEPEKET ÉS BOLDOG ÚJ ÉVET KÍVÁN A TRV ZRT. MINDEN MUNKATÁRSA!Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt.
2017. December 14. Thursday - 17:20:26

2017. December 11. Monday - 16:06:13

A téli hidegben nemcsak a vízmérőkre, a csövekre és egyéb szerelvényekre érdemes odafigyelni, hanem a közkifolyók helyes téli használatára is.

 

A közkifolyó szabályos és hosszú távú működése érdekében figyeljen arra, hogy a nyomókart minden esetben teljesen (ütközésig) nyomja le. Lehetőség szerint minden alkalommal nagyobb mennyiségű vizet vételezzen egyszerre.

 

Ha a közkifolyó elfagyott, tilos azt tűzzel, gázlánggal, egyéb módon kiolvasztani! Ez további károkat okozhat, nehezíthetve, késleltetve a javítását.

 

Amennyiben rendellenességet észlel a közkifolyó működésében és környékén, kérjük, jelezze mielőbb az alábbi elérhetőségeinken:

 

 - A TRV Zrt. éjjel-nappal hívható ingyenes központi műszaki hibabejelentőjén: +36 80/205-157

- személyesen az ügyfélszolgálati irodáinkban

 

- e-mailben az @. címen

 

- valamint a Call Centerünk +36 40/180-124-es telefonszámán.

 

Ne feledje, az ivóvíz élelmiszer! A települési közkifolyók rendeltetésszerű használata a téli időszakban is a szolgáltató és a felhasználó közös érdeke!   

 

 

Szolnok, 2017.12.01.

 

 

                                                                       Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt.                                         

2017. December 11. Monday - 16:04:59

A hideg beköszöntével a vízmérők, a csövek és egyéb szerelvények elfagyása bosszúságot és előre nem várt jelentős költségeket okozhatnak felhasználóink számára. Mindezek azonban kellő odafigyeléssel megelőzhetőek!

Felhasználói teendők mérőelfagyás esetén

- Vízmérő-elfagyás észlelése esetén haladéktalanul értesítse a TRV Zrt. munkatársait az ingyenesen hívható műszaki hibabejelentő telefonszámon: +36 80/205-157!

- Ellenőrizze, hogy a vízmérő előtti elzáró csap nyitva van-e. Amennyiben igen, próbálja elzárni, a további vízelfolyás megelőzése érdekében.

A Vízmérők rendszeres ellenőrzése és a vízórán belüli hálózat karbantartása, a hazai törvények alapján a Felhasználó feladata. A vízóra, illetve a belső rendszer elfagyása, hibái miatt fellépő vízóracsere és vízelfolyás költsége a Felhasználót terheli!

Hogyan védekezzen a vízi közművek elfagyása ellen?

1)         Legfontosabb teendő az elfagyás megelőzése érdekében lakott épületekben:

-           Pótolja az esetlegesen sérült vagy hiányzó vízóra akna fedőlapját

-           Szigetelje megfelelően az vízmérőakna oldalát, födémszerkezetét és a fedőlapját.

-           Gondoskodjon az akna környékének feltöltéséről, a levegőáramlás megakadályozásáról

-           Rendszeresen ellenőrizze – különösen fagyos időszakban- a vízóra és az akna állapotát

2)         Teljes körű víztelenítés nem lakott épületekben:

- A télen nem lakott épületek, üdülők vízvédelme érdekében zárja el a vízóra előtti elzáró szelepet is. A vízóra után lévő leürítő szelepet - ha van beépítve- fordítsa megfelelő állásba, hogy a rendszerből lefolyjon a benne lévő víz.

-           Zárja el a kerti csapok téli fagyelzáróját teljes ütközésig és nyissa ki a kerti csap csaptelepét. Ezzel a fagyelzáró ürítőjén a kerti csap függőleges ágából leürül a benne lévő víz. Ez a leürülés egy halkan hallható szivárgási zajjal jár, ami a kerti csaphoz hajolva könnyen hallható. A leürülés 1-2 percet vesz igénybe, ezután a szivárgási zaj meg kell, hogy szűnjön.

Kérjük, ezt ellenőrizze le, mert ellenkező esetben a fagycsap folyamatos ürítő állásban maradhat, ami további vízelfolyást eredményezhet.

 -          Víztelenítse az épületen belül található berendezéseket (engedje ki a vizet a bojlerből, WC tartályból, esetleges egyéb berendezésekből)

-           Télen rendszeresen, nagy fagyok esetén különösen, ellenőrizze a használaton kívüli ingatlanokat, ezzel megelőzve az ivóvíz elfolyását, valamint az épület és berendezések esetleges elfagyását

A vizes szakemberek tapasztalata, hogy a csőtörések száma a téli időszakban 10-15%-kal magasabb, mint nyáron. Ne feledje, a fagykár okozta káros vízelfolyás megelőzése a Felhasználó és a Szolgáltató közös érdeke!

Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt.

5000 Szolnok, Kossuth Lajos út 5.  

Tel: (56) 422-522  

Fax: (56) 373-029

Web: www.trvzrt.hu  

E-mail: @

2017. November 22. Wednesday - 20:14:51

2017. November 17. Friday - 16:21:25

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Szociális és Gyámügyi Osztálya 2017. november 27-30. napja között – a 25/2003. (V.13.) ESZCSM rendelet szerint – hivatásos gondnokképzést szervez (száma: 00752-2012).

 

A képzés célja: Megfelelő ismereteket nyújtson a cselekvőképességükben részlegesen korlátozott, a cselekvőképességükben teljesen korlátozott személyek személyi – és vagyoni jogai érdekvédelmének ellátásához, valamint a cselekvőképesség korlátozásának elkerülése érdekében elvégzendő feladatokhoz.

 

A képzésre jelentkezés határideje: 2017. november 23.

 

A képzésre csak írásban a mellékelt formanyomtatvány kitöltésével lehet jelentkezni a: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Szociális és Gyámügyi Osztály 5000 Szolnok, Ady Endre u. 35-37. Pf.: 226. címen vagy személyesen, illetve elektronikus úton: @ email címre.

 

A jelentkezéseket korlátozott számban, beérkezésük sorrendjében tudjuk fogadni.

 

Képzés és a vizsga helye: 5000 Szolnok Ady Endre út 35-37. földszint konferencia terem

 

Az írásbeli vizsga időpontja: 2017. december 04.

 

A képzés díja: 39.000 Ft/fő, melyet a képzés megkezdése előtt átutalással kell teljesíteni.

 

A képzésre jelentkezés feltétele: A hivatásos gondnoki feladatokat legalább középiskolai végzettséggel rendelkező, nagykorú, cselekvőképes, büntetlen előéletű magyar állampolgár láthat el, akivel szemben a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet 134§ (6) bekezdésében foglalt kizáró körülmény nem áll fenn.

 

Az írásbeli jelentkezéshez csatolni kell a középfokú végzettséget igazoló okirat másolatát.

 

Jelentkezéssel kapcsolatos további információt: Imre Valéria hivatásos gondnok nyújt a következő elérhetőségeken: 56/ 510- 203 vagy 06 70/ 33 41 293 email: @

 

 

2017. November 14. Tuesday - 18:22:10

Hirdetmeny 2017 11 14