Jászjákóhalma

2018. March 19. Monday - 18:31:19

Central Takarek Nyitvatartas 2018 03 08

2018. March 13. Tuesday - 18:06:49

Az ivóvíz ellátással kapcsolatos problémák miatt a TRV Zrt. felé az alábbi levél került elküldésre az Önkormányzat részéről.

Tajekoztatas Keres 1181 2018

2018. March 12. Monday - 15:54:28

Tajekoztato Hulladekszallitas 2018 03 12

2018. March 05. Monday - 18:10:34

Értesítem a Tisztelt Lakosságot és Ügyfeleket, hogy a Jászjákóhalmai Polgármesteri Hivatal

2018. március 10-én (szombaton)

ZÁRVA tart,

nem lesz ügyfélfogadás.

Pelyvásné Dr. Támba Krisztina

jegyző

 

2018. February 28. Wednesday - 19:34:37

Hirdetmeny 2018 02 28

2018. February 26. Monday - 17:14:49

A Jászjákóhalmai Községi Önkormányzat Adóhatósága az adózók részére ebben az évben is kiküldi az aktuális számlaegyenleg értesítőt, mely ahelyi adók aktuális állapotát mutatja az értesítőben megjelölt napon.

A számlaegyenleg adónemenként tartalmazza a 2018. I. félévre fizetendő adót, mely 2018. március 19-ig (hétfőig) fizethető meg késedelmi pótlék mentesen, és a 2018. II. félévre fizetendő adót, mely 2018. szeptember 17-ig (hétfőig) fizethető meg késedelmi pótlék mentesen. Amennyiben az adózó hátralékkal rendelkezik, szerepel az értesítőn az értesítés kézhezvételekor fizetendő hátraléka is.

 

Kérem, hogy a befizetési kötelezettségnek – amennyiben még ez nem történt meg – az egyenlegértesítő rendelkező részében foglaltak szerint szíveskedjenek eleget tenni.

 

A szeptemberi esedékességű adók csekkjeit a fizetési határidőig legyenek szívesek megőrizni és azokat határidőre rendezni.

 

Tájékoztatom a Tisztelt Adózókat, hogy késedelmes fizetés esetén az esedékesség napját követő naptól kezdődően késedelmi pótlék kerül felszámításra. A késedelmi pótlék mértéke minden naptári nap után a késedelem időpontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének 365-öd része.Az adószámlán fennálló adóhátralék esetében adóhatóságunk végrehajtási eljárást foganatosít.

 

A fizetési kötelezettséget

  • a pénzforgalmi számlanyitásra kötelezett adózónak belföldi pénzforgalmi számlájáról átutalással,
  • pénzforgalmi számlanyitásra nem kötelezett adózónak (magánszemély) belföldi fizetési számlájáról történő átutalással vagy postai készpénz-átutalási megbízással (csekkel) kell teljesíteni.

 

Az adószámlák számlaszámai az elnevezésük sorában találhatóak.

 

Amennyiben az adózónak 2018. évben a gépjárműadójában vagy a magánszemélyek kommunális adójában történt változásról szóló kapott határozata még nem vált véglegessé, a határozatban foglalt előírás vagy törlés összege nem szerepel az értesítőben.

 

Az állandó jellegű helyi iparűzési adót fizető adózók a 2018. évi I. félévi előleget a 2016. évről szóló, 2017 májusában benyújtott adóbevallásukban foglaltak alapján kötelesek megfizetni.

 

Az adókötelezettséget érintő változás bejelentésére gépjárműadó esetén az okmányirodában, egyéb helyi adó esetében Jászjákóhalma Község Adóhatóságánál - a megfelelő nyomtatvány kitöltésével  - 15 nap áll az adózó rendelkezésére. A nyomtatványok megtalálhatóak a www.jaszjakohalma.hu letölthető nyomtatványok menüpont alatt.

 

Az ügyfélkapuval rendelkező adózók a szükséges regisztrációt követően elektronikusan is tudnak nyomtatványt küldeni, illetve számlaegyenlegüket lekérdezni. 2018.01.01-jétől minden vállalkozó köteles az adóhatósággal elektronikusan kapcsolatot tartani.

 

A kiküldött egyenlegértesítő az adóigazgatási eljárás részletszabályairól szóló 465/2017.(XII.28.) Korm.rendelet 22.§ (1) bekezdése alapján kerül kiadásra.

 

A felmerült kérdésekkel kapcsolatban a személyes ügyintézés a Polgármesteri Hivatal (5121 Jászjákóhalma, Fő út 27.) 2-es irodájában ügyfélfogadási időben történik. Telefon: 57/538-200/4-es mellék. E-mail: @.

 

Jászjákóhalma, 2018.február 26.

 

 

 Pelyvásné Dr. Támba Krisztina

jegyző

2018. February 21. Wednesday - 19:47:16

Lombtalanitas Tajekoztato 2018 03 06