Jászjákóhalma

2018. September 07. Friday - 15:21:52

04

2018. September 05. Wednesday - 16:40:54

11

11

2018. August 29. Wednesday - 16:43:43

Hirdetmeny 2018 08 29

2018. August 28. Tuesday - 15:42:34

Meghivio 2018 08 29

2018. August 24. Friday - 15:25:12

Tisztelt Adózók!

A Jászjákóhalmai Községi Önkormányzat Adóhatósága az adózók részére ebben az évben februárban küldte ki az aktuális számlaegyenleg értesítőt, mely ahelyi adók aktuális állapotát mutatta az értesítőben megjelölt napon.

A számlaegyenleg adónemenként tartalmazta a 2018. I. félévre fizetendő adót,és a 2018. II. félévre fizetendő adót, mely

2018. szeptember 17-ig(hétfőig)

fizethető meg késedelmi pótlék mentesen.

Tájékoztatjuk a Tisztelt Adózókat, hogy késedelmes fizetés esetén az esedékesség napját követő naptól kezdődően késedelmi pótlék kerül felszámításra. A késedelmi pótlék mértéke minden naptári nap után a késedelem időpontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének 365-öd része.Az adószámlán fennálló adóhátralék esetében adóhatóságunk végrehajtási eljárást foganatosít.

A fizetési kötelezettséget

  • a pénzforgalmi számlanyitásra kötelezett adózónak belföldi pénzforgalmi számlájáról átutalással,
  • pénzforgalmi számlanyitásra nem kötelezett adózónak (magánszemély) belföldi fizetési számlájáról történő átutalással vagy postai készpénz-átutalási megbízással (csekkel) kell teljesíteni.

A felmerült kérdésekkel kapcsolatbana személyes ügyintézés a Polgármesteri Hivatal (5121 Jászjákóhalma, Fő út 27.) 2-es irodájában ügyfélfogadási időben történik. Itt van lehetőség az elveszett befizetési lapok pótlására is.

Telefon: 57/538-200/4-es mellék.. E-mail: @.

Jászjákóhalma, 2018. augusztus 24.

Polgármesteri HivatalAdóhatósága

2018. August 16. Thursday - 17:07:32

Tajekoztato Sertestartok Szamara 2018 08 16

2018. July 19. Thursday - 16:47:59

Hirdetmeny 2018 07 18

2018. July 17. Tuesday - 17:43:30

Meghivo 2018 07 18