Jászjákóhalma

2018. November 16. Friday - 17:32:23

16

2018. November 14. Wednesday - 19:16:47

15

2018. November 02. Friday - 00:00:11

Jászjákóhalma Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (továbbiakban Kjt.) 20/A.§-a alapján pályázatot hirdet a

 

Községi Könyvtár

 

könyvtáros munkakör

 

betöltésére.

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

 

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

 

A munkavégzés helye: Községi Könyvtár 5121 Jászjákóhalma, Bajcsy-Zs. u. 7.

 

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: a könyvtár ügyvitelével kapcsolatos feladatok ellátása; könyvtári és önkormányzati rendezvények lebonyolítása, szervezése; a helyi kulturális értékű gyűjtemények (hely-és ipartörténeti gyűjtemények, Laki Ida Képtár) gondozása, illetve a Jákóhalmi Polgár című helyi lap kiadói feladatainak ellátása.

 

Illetmény, juttatások: a Kjt. szerinti illetmény.

 

Pályázati feltételek:

 • főiskolai szintű szakirányú szakképzettség VAGY főiskolai szintű végzettség és a munkakör betöltéséhez szükséges szakképzésben szerzett középszintű (könyvtáros) szakképesítés;
 • magyar állampolgárság,
 • büntetlen előélet,
 • nem áll nyilvános könyvtárban végezhető tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt,
 • cselekvőképesség.

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • hasonló munkakörben eltöltött legalább 1-3 év szakmai tapasztalat.

 

A pályázathoz csatolni kell:

 • három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
 • végzettséget igazoló okiratok másolatát,
 • géppel írott részletes szakmai önéletrajzot eddigi munkaköreinek, tevékenységeinek leírásával,
 • nyilatkozatot arról, hogy a pályázó a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,
 • nyilatkozatot arról, hogy a pályázó a pályázat elbírálását nyílt vagy zárt ülésen kéri-e.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. november 23.

 

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásnak módja, rendje:

 

A pályázókat a Képviselő-testület Kulturális, Oktatási, Sport, Ifjúsági, Szociális és Egészségügyi Bizottsága hallgatja meg. A megbízásról a Képviselő-testület dönt. A pályázat kiírója fenntartja magának azt a jogot, hogy az eljárás bármely szakaszában a pályázatot eredménytelenné nyilvánítsa.

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. december 4.

 

Az állás betölthető: a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető, 3 hónapos próbaidő kikötésével.

 

A pályázati kiírás közzétételének helye, ideje: Nemzeti Közigazgatási Intézet internetes oldala; www.jaszjakohalma.hu; az Önkormányzat hirdetőtáblája 2018.november 02.

 

A pályázatokat Jászjákóhalma Község Önkormányzata címére (5121 Jászjákóhalma, Fő út 27.) személyesen vagy postai kézbesítés útján kell benyújtani, zárt borítékban „Pályázat könyvtáros munkakörre” megjelöléssel.

 

További felvilágosítás Terjéki Tünde polgármestertől kérhető az 57/538-200 vagy a 20/396-2211 telefonszámon.

 

2018. October 26. Friday - 13:33:32

Jászjákóhalma Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 10/2018. (X.26.) önkormányzati rendelete alapján – a jogszabályban meghatározott feltételeknek megfelelő háztartások számára – szociális célú tüzelőanyag juttatás igényelhető.

A kérelemnyomtatvány a Polgármesteri Hivatal fsz. 5-ös számú irodájában vehető át, illetve letölthető a

www.jaszjakohalma.hu

weboldalról.

A kérelmet 2018. november 1. napjától 2019. január 31-ig lehet benyújtani!

A határidő elmulasztása jogvesztő, a késve benyújtott kérelmeket a polgármester elutasítja!

2018. October 26. Friday - 13:21:14

25

2018. October 23. Tuesday - 22:00:49

25

2018. October 19. Friday - 17:32:02

19

2018. October 11. Thursday - 19:19:21

11

2018. October 09. Tuesday - 15:00:14

Értesítem a Tisztelt Lakosságot, hogy a Jászjákóhalmai Polgármesteri Hivatalban

2018. október 13-án (szombaton)

nem lesz ügyfélfogadás.

Ügyeiket a Polgármesteri Hivatal általános ügyfélfogadási rendje szerint, 2018. október 9-én (pénteken) 12 óráig intézhetik. 

Megértésüket köszönjük.